Recylce al het bedrijfsafval voor het milieu

Bijna elk bedrijf kan haar afval laten recyclen! Er zijn in Nederland strenge wetten rond de productie van afval in verschillende sectoren. Zo is bijvoorbeeld de manier hoe chemisch afval wordt geproduceerd en afgehandeld volledig vastgesteld in een Directive. Dit is een wetgeving dat zelfs op Europees niveau geldt! Echter is voor veel bedrijven ook nog veel winst te behalen voor het milieu. Zeker het recyclen van afval is niet wettelijk verplicht, maar kan zoveel resultaat boeken voor het milieu maar ook voor het bedrijf zelf! Daarom schrijf ik vandaag deze blog over het recylcen van afval voor bedrijven. Lees snel verder en ontdek meer over de wonderlijke wereld van bedrijfsafval. Het is zeker interessant als u dit leest en een eigen bedrijf heeft en u meer voor het milieu zou willen doen! Veel leesplezier!

 

Welke ondernemingen kunnen hun bedrijfsafval laten recyclen?

Afvalinzameling bedrijven werken via branches. Elke branche, ook wel sector genoemd, produceert ander bedrijfsafval en heeft ook andere mogelijkheden tot recyclen of afval opslaan. Neem bijvoorbeeld een horeca-bedrijf. Er zijn steeds meer van dit soort bedrijven die proberen circulair te zijn. Dit betekent dat ze al hun afval hergebruiken in hun bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan bouillon maken van groenteafval, of groenafval verwerken tot compost en daarop weer eigen groente verbouwen! Toch zijn er ook veel bedrijven waar dit niet kan, maar die wel meer willen recyclen! Branches kunnen zijn: garagebedrijven, land- en tuinbouw bedrijven, bouw bedrijven, retail bedrijven, zakelijke dienstverlening, industrie, recreatie, zorg, gemeenten of scholen. Een retail bedrijf produceert bijvoorbeeld veel karton afval omdat producten in dozen worden geleverd. Gemeenten of scholen produceren veel restafval. Industrie en de zorg produceren weer hele specifieke en potentieel giftig afval. Elke branche heeft dus zijn eigen verwerkingsproces!

 

Hoe wordt het afval opgehaald?

Het bedrijfsafval wordt opgehaald door een speciaal recycle-bedrijf als een onderneming dit bedrijf inhuurt. Om het recycle proces makkelijker te maken zal het bedrijf vragen of er op de locatie al een grove scheiding van bedrijfsafval gemaakt kan worden. Alle afvalgroepen worden apart ingezameld als daar ruimte en tijd voor is. Een afvalbedrijf kan hiervoor speciale containers voor regelen in elk formaat. Zo kan er per onderneming een precies bedrijfsafval plan worden opgesteld. Vervolgens haalt het bedrijf het op en recyclet het afval in hun afval installatie! Het recyclen van afval is een ontzettend grote stap wat je als onderneming kan doen om meer circulair te worden en je ecologische voetafdruk te verkleinen, dus het is zeer aan te raden!