Grip op je liquiditeit met een goede debiteurenadministratie

Hopelijk heb je afgelopen jaren geprofiteerd van de economische groei waar we nog in zitten en ben je dus met je bedrijf ook goed gegroeid. Bij deze groei hoort vaak dat het beheer op je debiteuren een grotere uitdaging wordt en daardoor dus ook meer werk is. Ook neemt dit een belangrijkere rol in omdat de liquiditeiten die vastzitten in je debiteuren vaak nodig zijn om je groei mee te financieren. Een goede debiteurenadministratie wordt dus meer van belang als je in een flinke groei zit. Hoe je dit goed organiseert vetellen we je in dit blog. Lees dus snel verder om dit goed op de rit te krijgen.

Het goed organiseren van je debiteurenadministratie

Maar hoe zorg je er nu voor dat je debiteurenadministratie goed georganiseerd is binnen je bedrijf? Ik zou zeggen begin met één of meer mensen er verantwoordelijk voor maken. Zij kunnen je helpen met het goed neerzetten. Stel daarbij met elkaar duidelijke doelen vast. Bijvoorbeeld wat moet de gemiddelde termijn zijn dat een factuur uit staat. Door dit steeds in beeld te brengen krijg je inzicht in of de genomen maatregelen z’n vruchten afwerpen. Eén van de belangrijkste zaken is vervolgens een goed systeem. Met dit systeem moet je naast factureren ook goed kunnen volgen of de factuur betaald is. Vaak kan dit door het systeem te koppelen aan het internetbankieren. Je ziet dan direct als een betalingstermijn wordt overschreden en kunt dan tijdig vervolgacties ondernemen. Daarmee komen we gelijk bij het volgende punt voor een goede debiteurenadministratie. Namelijk het uitschrijven van het proces, dus welke stap neem je wanneer. Vaak begint dat met het versturen van een herinneringsfactuur. Dat doe je vaak binnen vijf dagen na het verstrijken van de betalingstermijn. Hierna volgt vaak telefonisch contact en uiteindelijk het versturen van de laatste aanmaning.

Wat als je goede debiteurenadministratie niks oplevert?

Op een gegeven moment kom je bij die laatste aanmaning. En wat nu als dat uiteindelijk ook niks oplevert. Dan kom je in ieder geval tot de conclusie dat je zelf voldoende tijd gestoken hebt in het innen van de vordering en wordt het tijd om het uit handen te geven aan iemand anders. Dit is in bijna alle gevallen een incassobureau. Specialisten die veel middelen hebben om je vordering uiteindeling te innen. Zij kunnen uiteindelijk ook juridische middelen gaan inzetten als het echt niet lukt. Vaak dwing je dat af door middel van een vonnis, waarna een deurwaarder bijvoorbeeld de mogelijkheid heeft om beslag te leggen.